Naslov predmeta:

Javno zdravje in potrebe dolgožive družbe

Nosilec predmeta:

prof. dr. Vesna Zadnik
doc. dr. Mateja Krajc

Izvajalec predmeta:

 • prof. dr. Vesna Zadnik
 • doc. dr. Mateja Krajc

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Zadnik V / Krajc M. Prosojnice s predavanj
 • Gillam, S., Yates, J., Padmanabhan, B., 2012. Essential public health. Theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dos Santos Silva, I., 1999. Cancer Epidemiology: Principles and Methods. Lyon: International Agency for Research on Cancer.
 • Sočan, M., 2013. Javno zdravje: visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego.

Priporočljiva literatura:

 • Krajc, M., 2008. Screening. In: Kovačić, L., Zaletel-Kragelj, L., eds. Management in health care practice : a handbook for teachers, researchers and health professionals. Lage: Hans Jacobs Publishing Company; pp. 286-307.
 • Zaletel-Kragelj, L., Eržen I., Premik, M., 2007. Uvod v Javno zdravje. Ljubljana: Medicinska fakulteta v Ljubljani, Katedra za javo zdravje.
 • Premik, M., 1998. Uvod v epidemiologijo. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za socialno medicino.  
 • Detels, R., McEwen, J., Beaglehole, R., Tanaka, H., eds., 2002. Oxford textbook of public health. 4th ed. Oxford: Oxford University Press. (3 zvezki)
 • Dodatna izbrana poglavja iz knjig oziroma članki v skladu z obravnavano tematiko.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
 

Metode ocenjevanja:

 • pisni  izpit - 80%
 • raziskovalna naloga - 20%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, individualni študij.