Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS:

3

Kontaktne ure predavanja: 45
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Radojka Kobentar
Letnik: 2. letnik
 
Gerontologija

Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Radojka Kobentar
Izvajalci predmeta:
 • Anja Kokalj, strokovnjak iz prakse
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje razlik bolezni pri odraslih in starostnikih;
 • poznavanje razlik med staranjem in boleznimi v starosti;
 • poznavanje verige vzrokov za zmanjševanje zmožnosti starejših;
 • poznavanje načinov reševanja potreb starejših;
 • poznavanje kritičnih situacij družinskih članov;
 • poznavanje oblik intervencij za družinske člane vključno s pomočjo neprofitnih organizacij;
 • poznavanje predsodkov povezanih
 • starostjo;
 • poznavanje osnovnih načel rehabilitacije in delovanja rehabilitacijskega tima;
 • poznavanje metod fizikalno terapije;
 • poznavanje funkcioniranja oseb z okvaro gibalnega sistema in posebnosti njihove rehabilitacije.
Obvezna literatura:
 • Fillit,  M.H., Rockwood K. & Young J. (eds.), 2017. Brocklehurst’s textbook of geriatric medicine and gerontology, Eighth ed.. Philadelphia: Elsevier.
 • Schraut, V. & Trögner, J. (eds.), 2020. Pflege Heute Geriatrie Pflege. Munchen: Urban & Fischer Verlag/Elsevier.
 • 3. Codina Leik, T.M. (eds.), 2018. Adult-Gerontology Nurse Practitioner Certification Intensive Review Fast Facts and Practice Questions. Third ed. New York: Springer Publishing Company.
Priporočljiva literatura:
 • Kane, R.L., Ouslander, J.G. & Abrass, I.B., 2004. Essentials of Clinical Geriatrics. New York: McGraw-Hill. 
 • Rueben, D., 2008. Geriatrics at Your Fingertips 2008-2009. New York: American Geriatrics Society.
 • Štrukelj, K.B. & Kogoj, A, eds., 2008. Gerontopsihiatrija - izziv sodobnega časa: zbornik prispevkov 5. psihogeriatričnega srečanja, Zreče, 11.-12. april 2007. Ljubljana : Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci. 
 • Velikonja, I., ed., 2005. Zdravstveni, pravni in socialni vidiki obravnave oseb z demenco: zbornik prispevkov 4. psihogeriatričnega srečanja, Lipica, 31. marec – 1. april 2005. Ljubljana: Spominčica - združenje za pomoč pri demenci, Psihiatrična klinika Ljubljana.
 • Kogoj, A., ed., 2003. Spomin: zbornik prispevkov 3. psihogeriatričnega srečanja, Otočec, 13.-14. marec 2003. Ljubljana: Spominčica - Združenje za pomoč pri demenci, Psihiatrična klinika Ljubljana. 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
 Pogoji za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 •  pisni izpit (100 % ocene)