Naslov predmeta:

Sistematični pregled dokazov in publiciranje

Študijska smer: vse smeri

Nosilec predmeta:

doc. dr. Branko Bregar

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Branko Bregar

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

 • Študent bo razumel raziskovanje, znanje in znanost
 • Študent bo razumel pomen dokazov za delo v kliničnem okolju
 • Študent bo poznal različne vire dokazov in njihovo vrednost glede hierarhije dokazov
 • Študent bo spoznal različne baze podatkov in bo razumel njihovo uporabo
 • Študent bo znal poiskati dokaze in jih ovrednotiti za potrebe kliničnega okolja  
 • Študent se bo zavedal pomena publiciranja za razvoj stroke
 • Študent bo znal napisati strokovno in znanstveno besedilo

Obvezna literatura:
 

 • Aveyard, H., 2019. Doing a literature review in health and social care: A practical guide. London, New York: Open University Press.
 • Melnyk, B.M. & Fineout-Overholt, E., 2011. Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide to best practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Pollit, D.F. & Beck, C.T., 2018. Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins.
 • Poe, S.S. & White, K.M., eds., 2010. Johns Hopkins nursing evidence-based practice: implementation and translation. Indianapolis: Sigma Theta Tau International.
 • Prosojnice predavateljev

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 

Metode ocenjevanja:

Izpit - 50%
Seminarske vaje seminarjem -50%
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja
Seminarji
Seminarske vaje