V večini evropskih držav imajo medicinske sestre možnost magistrskega študija na področju zdravstvene nege, v Sloveniji je to mogoče šele od leta 2007.

Študijski program druge stopnje (mag./2I.) Zdravstvena nega je nadgradnja visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega in je oblikovan v skladu z bolonjskimi usmeritvami. Program omogoča poglabljanje in nadgradnjo že pridobljenih kompetenc in sposobnosti ter študenta usposobi za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju. Splošni cilj študijskega programa druge stopnje (mag./2I.) Zdravstvena nega je promoviranje, razvijanje in udejanjanje na dokazih temelječe prakse zdravstvene nege. Študent v času študija razvija sposobnosti za ustrezno odzivanje na kompleksne in spreminjajoče se potrebe v zdravstveni obravnavi zdrave in bolne populacije. 

Študijski program druge stopnje (mag./2I.) Zdravstvena nega so razvili slovenski in evropski strokovnjaki, ki v okviru svoje akademske kariere proučujejo in raziskujejo zdravstveno nego in zdravstvo. Program je vsebinsko zelo aktualen, njegova izvedba pa kakovostna.

Z razvojem študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah v zdravstveni negi v Sloveniji vzpostavljajo možnosti pridobivanja znanja za pričakovani prispevek zdravstvene nege v družbi. Z možnostjo nadaljnjega izobraževanja se stroka razvija v znanstveno disciplino, kar daje izhodišča za na dokazih temelječem delovanju zdravstvene nege.